Monday, 11 January 2010

MARI FAHAMI MAKSUD NAMA-NAMA ALLAH


Dibawah ini saya senaraikan nama-nama Allah bersama maksudnya untuk sama-sama kita ingati sebagai ulangkaji. Semuga akan lahir keinsafan di hati kita apabila kita mengingati kebesaran dan keagungan Allah.
01Ar-Rahman -Yang Maha Pemurah
02Ar-Rahim -Yang Maha Mengasihi
03Al-Malik -Yang Maha Menguasai
04Al-Quddus -Yang Maha Suci
05Al- Sallam -Yang Maha Selamat Sejahtera
06Al-Mu'min -Yang Maha Melimpahkan Keamanan
07Al-Muhaimin-Yang Maha Pengawal serta Pengawas
08Al-Aziz -Yang Maha Berkuasa
09Al-Jabbar -Yang Maha Kuat
10Al-Mutakabir -Yang Melengkapi Segala Ke Besarannya
11Al-Khaliq -Yang Maha Pencipta
12Al-Bari -Yang Maha Menjadikan
13Al-Musawwir -Yang Maha Pembentuk
1 Al-Ghaffar -Yang Maha Pengampun
1 Al-Qahhar -Yang Maha Perkasa
16Al-Wahhab -Yang Maha Penganugerah
17 Al-Razzaq -Yang Maha Pemberi Rezeki
18 Al-Fattah -Yang Maha Pembuka
19Al-'Alim -Yang Maha Mengetahui
20Al-Qabidh -Yang Maha Pengekang
21Al-Basit -Yang Maha Melimpah Nikmat
22Al-Khafidh -Yang Maha Perendah (Pengurang)
23Ar-Rafi' -Yang Maha Peninggi
24Al-Mu'izz -Yang Maha Mengasihi dan menghormati (Memuliakan)
25Al-Muzill -Yang Maha Menghina
26 As-Sami'-Yang Maha Mendengar
27Al-Basir -Yang Maha Melihat
28 Al-Hakam -Yang Maha Mengadili
29Al-'Adl -Yang Maha 'Adil
30Al-Latif -Yang Maha Lembut serta Halus
31Al-Khabir -Yang Maha Mengetahui
32Al-Halim -Yang Maha Penyabar
33Al-'Azim -Yang Maha Agung
34Al-Ghafur -Yang Maha Pengampun
35Asy-Syakur -Yang Maha Bersyukur
36Al-'Aliy -Yang Maha Tinggi serta Mulia
37Al-Kabir -Yang Maha Besar
38Al-Hafiz -Yang Maha Memelihara
39Al-Muqit -Yang Maha Menjaga
40Al-Hasib -Yang Maha Penghitung
41Al-Jalil -Yang Maha Besar serta Mulia
42Al-Karim -Yang Maha Pemurah
43Ar-Raqib -Yang Maha Waspada
44Al-Mujib -Yang Maha Pengkabul
45Al-Wasi' -Yang Maha Luas
46Al-Hakim -Yang Maha Bijaksana
47Al-Wadud -Yang Maha Penyayang
48Al-Majid -Yang Maha Mulia
49Al-Ba'ith -Yang Maha Membangkitkan Semula
50Asy-Syahid -Yang Maha Menyaksi
51Al-Haqq-Yang Maha Benar
52Al-Wakil -Yang Maha Pentadbir
53Al-Qawiy -Yang Maha Kuat
54Al-Matin -Yang Maha Teguh
55Al-Waliy -Yang Maha Melindungi56
56Al-Hamid -Yang Maha Terpuji
57Al-Muhsi -Yang Maha Penghitung
58Al-Mubdi -Yang Maha Pencipta dari Asal
59Al-Mu'id -Yang Maha Mengembali serta Memulihkan
60Al-Muhyi -Yang Maha Menghidupkan
61Al-Mumit -Yang Mematikan Copy From FADC62
62Al-Hayy -Yang Senantiasa Hidup
63Al-Qayyum -Yang Hidup serta Berdiri Sendiri
64Al-Wajid -Yang Maha Penemu
65Al-Majid -Yang Maha Mulia
66Al-Wahid -Yang Maha Esa
67Al-Ahad -Yang Tunggal
68As-Samad -Yang Menjadi Tumpuan
69Al-Qadir -Yang Maha Berupaya
70Al-Muqtadir -Yang Maha Berkuasa
71Al-Muqaddim -Yang Maha Menyegera
72Al-Mu'akhkhir -Yang Maha Penangguh
73Al-Awwal -Yang Pertama 74Al-Akhir -Yang Akhir
75Az-Zahir -Yang Zahir
76Al-Batin -Yang Batin
77Al-Wali -Yang Wali / Yang Memerintah
78Al-Muta'ali -Yang Maha Tinggi serta Mulia
79Al-Barr -Yang banyak membuat kebajikan
80At-Tawwab -Yang Menerima Taubat
81Al-Muntaqim -Yang Menghukum (mereka yang bersalah)
82Al-'Afuw -Yang Maha Pengampun
83Ar-Ra'uf -Yang Maha Pengasih serta Penyayang
84Malik-ul-Mulk -Pemilik Kedaulatan Yang Kekal
85Dzul-Jalal-Wal-Ikram -Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan
86Al-Muqsit -Yang Maha Saksama
88-Al-Ghaniy -Yang Maha Kaya serta Serba Lengkap
89Al-Mughni -Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan
90Al-Mani' -Yang Maha Pencegah
91 Al-Darr -Yang Mendatangkan Mudharat
92Al-Nafi' -Yang Memberi Manfaat
93Al-Nur -Yang bercahaya
94Al-Hadi -Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk
95Al-Badi' -Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya
96Al-Baqi -Yang Maha Kekal
97Al-Warith -Yang Maha Mewarisi
98Ar-Rasyid -Yang Memimpin (Ke arah Kebenaran)
99As-Sabur -Yang Maha Penyabar

No comments:

Post a Comment